Klachten

Klachtenafhandeling

Klachten kunnen per post worden gestuurd naar :

Tareno (Luxembourg) S.A.
Chief Compliance Officer
3, rue de la Poste
L-2346 Luxemburg
of per e-mail naar: complaints@tareno.lu

Tareno (Luxembourg) S.A. zal elke klacht zo snel mogelijk behandelen.

In eenvoudige gevallen ontvangt de eiser een antwoord binnen maximaal 10 dagen na de datum van ontvangst van de klachtbrief. In meer complexe gevallen wordt binnen tien dagen een ontvangstbevestiging naar de eiser gestuurd. In alle gevallen zal Tareno (Luxembourg) S.A. de eiser binnen een maand na ontvangst van de klacht antwoorden. Als het niet mogelijk is om binnen de bovengenoemde periode van een maand een antwoord te geven, zal Tareno (Luxembourg) S.A. contact opnemen met de eiser om de redenen voor de vertraging en de geschatte datum van het antwoord uit te leggen.

Als het antwoord van Tareno (Luxembourg) S.A. de eiser niet tevreden stelt, kan deze zich wenden tot de CSSF in het kader van de buitengerechtelijke klachtenprocedure:

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Département Juridique CC
283, route d’Arlon
L-2991 Luxembourg

https://www.cssf.lu/en/customer-complaints/

E-mail : reclamation@cssf.lu