TARENO FUNDS

Tareno Funds – Enhanced Index Investing Equities

Het doel van dit aandelenfonds is de investeerders een breed gespreid beleggingsinstrument aan te bieden. De volatiliteit hiervan is vergelijkbaar met de MSCI Europe Price Index ( excl.dividenden) maar met een hoger verwacht rendement. Dit fonds belegt door middel van een keuze uit verschillende activaklassen en dit op basis van een verwacht rendement, een verwachte volatiliteit en een historische correlatie met andere activaklassen. „Small Caps“ en „Value Caps“ krijgen een extra gewicht. De doelstelling van dit fonds is NIET de index te kopiëren. De index dient enkel als vergelijkingspunt qua waardeontwikkeling. Het nastreven van rendement staat hier op de voorgrond. Meer informatie vindt u hier.
Fund Manager: Marc Wagener

Tareno Funds – Enhanced Index Investing Bonds/Return

Het doel van dit rentefonds is een combinatie van hoge veiligheid, goede liquiditeit en geringe volatiliteit te bieden. Dit breed gediversifieerd beleggingsinstrument biedt de investeerder een deelname aan de wereldwijde obligatiemarkten. De obligatiemarkten worden in verschillende activaklassen verdeeld en worden op basis van het verwachte rendement, de verwachte volatiliteit en de historische correlatie uitgekozen. Het nastreven van stabiliteit staat hier op de voorgrond.
De bijzondere attractiviteit van deze beide EII-fondsen bestaat uit een optimale diversificatie in verschillende activaklassen en de lage kosten. Hierbij hebben we een duidelijk omschreven doelstelling:de volatiliteit beperken en het verwachte rendement verhogen. Door de gekozen combinatie beider fondsen kan men zijn portefeuille individueel op het persoonlijke rendements/risicoprofiel afstemmen. Meer informatie vindt u hier.

Fund Manager: Marc Wagener

Tareno Luxembourg SA Tareno-Funds-Diversified-Index-Investing-Fund-Dll-logo

Tareno Funds – Diversified Index Investing Fund

Het Tareno Diversified Index Investing Equities/Bonds/Real Assets Fund biedt u in één een professioneel vermogensbeheer met volgende karakteristieken:

  1. Grootst mogelijke diversificatie: Op basis van een groeigerichte basisallocatie tussen aandelen,obligaties en edelmetalen wordt het investeringsuniversum volgens criteria zoals geografie, aandelenbeleggingsstijl, munt en looptijd ingedeeld om tot een zo breed mogelijk gediversifieerde portefeuille met vele verschillende activaklassen te komen.
  2. Het fonds heeft een stabiele allocatie, d.w.z. dat het gewicht van alle activaklassen stabiel gehouden wordt, zodat verkeerde speculaties door actief management vermeden worden en bijkomend rendement door anticyclische portefeuille-aanpassing bereikt wordt.
  3. Indexfonds met een lage kostenstructuur: De gehele portefeuille bestaat enkel uit indexfondsn met duidelijk lagere kosten dan actief beheerde fondsen.
  4. Hoge inflatiebescherming: Door een hoog gedeelte van edelmetalen, immobiliën en grondstofaandelen wordt een werkzame bescherming tegen inflatierisico nagestreefd.

Fund Manager: Marc Wagener

Investor Relations: Matthias Kelm

Tareno Luxembourg SA Tareno-Funds-Value-Opportunity-Equities-VOE-logo-

Tareno Funds – Value-Opportunity Equities 

Dit fonds wordt actief beheerd, zonder referentie-index. Minstens 75% wordt in aandelen geïnvesteerd waarbij er geen beperkingen gelden wat geografische  spreiding, sectoren of deviezen betreft. Het fonds investeert in beursgenoteerde bedrijven die op gereguleerde markten noteren.De bedrijven waarin geïnvesteerd wordt, beantwoorden idealiter aan volgende criteria : over een goede balans moeten beschikken, een aantrekkelijk en competitief productgamma of dienstverlening aanbieden, door een goed management geleid worden, groeimogelijkheden hebben en op een consistente manier goede resultaten behalen. Deze bedrijven zouden dan aan een prijs moeten verhandeld worden die op basis van de fundamentele data ( „value investing“) eerder goedkoop lijkt. Dit houdt meestal in dat niet aan alle selectiecriteria tegelijkertijd kan voldaan worden.

Een belangrijk element in deze aanpak is ook dat het fonds niet gebonden is aan referentie-indexen, sectoren of  een opgelegde aandelenweging die zouden verhinderen dat de geschetste investeringscriteria gerespecteerd worden.

Fund Manager: Gui Verhaegen